સર્વ વિદ્યાલય કેમ્પસ કડીની પ્રાથમિક શાળામાં ક્વિઝ સ્પર્ધા યોજાઇ

સર્વ વિદ્યાલય કેમ્પસ કડીની પ્રાથમિક શાળામાં ક્વિઝ સ્પર્ધા યોજાઇ

સર્વ વિદ્યાલય કેમ્પસ,કડી સંચાલિત શ્રી કડી નાગરિક સહકારી બેંક પ્રાથમિક શાળા દ્વારા સંસ્થાના સંસ્કાર ભવન હોલમાં વિદ્યાર્થીઓને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં ખૂબ જ ઉપયોગી બની શકે તે હેતુ થી ક્વિઝ સ્પર્ધા યોજાઈ. સ્પર્ધામાં ધોરણ ૬ થી ૮ નાં ૧૮ વિદ્યાર્થીઓએ ૩ વિદ્યાર્થીના ગ્રુપમાં ભાગ લીધો.શાળાના ૯૦૦ વિદ્યાર્થિઓએ પણ આવડત પ્રમાણે પ્રશ્નોત્તરીમાં ભાગ લીધો હતો. જેમાં ગાણિતિક, વ્યવહારિક, જનરલ નોલેજ, રમત-ગમત, ફિલ્મની ટોન, અભિનય સાથેના વિષયો ઉપર રેડ, ગ્રીન, બ્લેક અને બ્યુ એવી ચાર ટુકડીઓને વિવિધ પ્રશ્નોત્તરી કરવામાં આવી.શાળાના સાયન્સ શિક્ષક દ્વારા વિવિધ વિષયો ઉપર પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા. આ સ્પર્ધામાં શાળાના આચાર્ય ડૉ.બાબુલાલ પટેલ, શાળાના શિક્ષક જૈમિનભાઈ પટેલના માર્ગદર્શનમાં સ્પર્ધા યોજાઈ.

One thought on “સર્વ વિદ્યાલય કેમ્પસ કડીની પ્રાથમિક શાળામાં ક્વિઝ સ્પર્ધા યોજાઇ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Right Click Disabled!