રોટરી ક્લબ ઓફ ગાંધીનગર દ્વારા સ્વતંત્રતા દિવસ અને રક્ષાબંધનની ઉજવણી

રોટરી ક્લબ ઓફ ગાંધીનગર દ્વારા સ્વતંત્રતા દિવસ અને રક્ષાબંધનની ઉજવણી

રોટરી ક્લબ ઓફ ગાંધીનગર દ્વારા સ્વતંત્રતા દિવસ અને રક્ષાબંધનનાં પવિત્ર તહેવારની ઉજવણી કૈલાસધામ, પેથાપુર ખાતે વડીલો વચ્ચે રહી કરવામાં આવી જેમાં ખુબ મોટી સંખ્યામાં રોટરી સભ્યો પરિવાર સહીત ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. બ્રહ્માકુમારીઝ સંસ્થામાંથી મનીષાદીદી, મીરાદીદી અને આરતીદીદી ઉપસ્થિત રહી સહુ વડીલો અને રોટરી પરિવારજનો મો મીઠું કરાવી રાખડી બાધી હતી સાથે વ્યસનમુક્તિ, પર્યાવરણની જાળવણી, કુરિવાજ થી દુર રેહવાની પ્રતિજ્ઞા લેવડાવી હતી. કાર્યક્રમના અંતે કૈલાસધામના સૌ વડીલોને રોટરી ક્લબ ઓફ ગાંધીનગર દ્વારા જીવન જરીરીયાત વસ્તુ આપી ખુશી વહેચવાનો પ્રયાસ કરાયો હતો.

One thought on “રોટરી ક્લબ ઓફ ગાંધીનગર દ્વારા સ્વતંત્રતા દિવસ અને રક્ષાબંધનની ઉજવણી

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Right Click Disabled!