અંકલેશ્વરમાં કાચું મકાન ધરાશાયી

અંકલેશ્વરમાં કાચું મકાન ધરાશાયી

  • અંકલેશ્વરના પંચાટી બજારમાં બે માળનું કાચું મકાન ધરાશયી
  • કોઈ જાનહાની નહી

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Right Click Disabled!