મોડાસાના શિણોલ પાસે વૈજનાથ મંદિરમાં નાગ દેખાયો

મોડાસાના શિણોલ પાસે વૈજનાથ મંદિરમાં નાગ દેખાયો

પ્રભુદાસ પટેલ              મોટી ઇસરોલ

-મોડાસાના શિણોલ પાસે વૈજનાથ મંદિરમાં નાગ દેખાયો

-મંદિરમાં માતા પાર્વતીના દર્શન કરવા નાગ આવ્યો હોવાની અફવા ફેલાઈ

-મોટી સંખ્યામાં ભક્તો દર્શન કરવા પહોંચ્યા

-કોઈને નાગ હાનિ ન કરે તે માટે નાગને પકડી લઇ સુરક્ષિત જગ્યાએ છોડી મુકાયો

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Right Click Disabled!